Ohita
Freshillä vastuullisuus kuuluu kaikille

Tiedote -

Freshillä vastuullisuus kuuluu kaikille

Arkipäivän yritysvastuullisuus on sitä, että pidetään huolta ihmisestä, ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä eli firman tapauksessa kannattavuudesta.

Vastuullisuuteen kuuluu jatkuva resurssitehokkuuden kehittäminen ja oman toiminnan kielteisten ympäristövaikutusten minimoiminen. Yrityksen on myös toimittava vastuullisesti asiakkaitaan, työntekijöitään ja muita sidosryhmiään kohtaan ja viestittävä avoimesti tekemisistään.

Elintarvikealan toimijan on hyvä pitää mielessä, että ruoan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suunnilleen yhtä suuri kuin liikenteen tai asumisen. Hävikin hallinta on tässä työssä ensisijaisen tärkeää. Freshiläiset tekevätkin työtä tuoreiden raaka-aineiden kanssa, joiden säilyvyys ei ole pitkä. Nämä jalostetaan ja pakataan esimerkiksi salaateiksi, niin että suomalaisten olisi helppo nauttia enemmän kasvispainotteista ruokaa päivän aikana. Freshin hyvinvointia tukevilla tuotteilla sekä ilmasto että kansanterveys kiittävät.

Kestävyyttä rakentavat myös fiksut, vastuulliset investoinnit ja energiankulutuksen sekä kuljetusten optimoiminen. Näilläkin osa-alueilla Fresh on tehnyt jo pitkään määrätietoista työtä. Tämä määrätietoisuus paranee entisestään, kun työn alla on nyt Freshin vastuullisuusohjelma.

Pakkaukset tärkeitä ruokahävikin vähentämisessä

Laatuassistentti Laura Rauhala pohtii työssään paljon pakkauksia – millainen ratkaisu on paras toisaalta asiakkaan, toisaalta ympäristön kannalta? Onneksi Suomessa muovipakkaukset eivät päädy mereen tai luontoon vaan ne hyödynnetään energiantuotannossa ja yhä paremmin myös ihmiset kierrättävät muovia uusiokäyttöön.

Salaattien muovipakkaukset varmistavat sen, että tuote tulee priimakunnossa asiakkaalle ja säilyy hyvänä useamman päivän – aina kun ruokaa heitetään roskiin, on sen ympäristövaikutukset monikertaiset verrattuna itse muovipakkaukseen.

Rauhala toteaa, että muovi on ollut mediassa pinnalla erittäin voimakkaasti jo pitkään, mutta pari näkökulmaa on ehkä jäänyt vähän pimentoon:

”Muovin suosiota selittää osaltaan sen monipuolisuus pakkausmateriaalina”, hän toteaa ja lisää, että viime aikoina uudet tekniikat ovat saaneet aikaan esimerkiksi sen, että muovipakkauksien rakenne voi olla ohutta, mutta silti kestävää. ”Tällöin muovia itse asiassa kuluu aika vähän.” Muovi on myös toimiva logistiikan kannalta, sillä se on kevyt mutta silti suojaa itse tuotetta erinomaisesti.

Yhteistyökumppanimme Satatuote Oy valmistaa pakkaukset Suomessa. ”Pyrimme aina löytämään suomalaisia yhteistyökumppaneita pakkauskehitykseen, sillä siinäkin säästää logistiikan päästöissä ja kuluissa, kun pakkauksia ei laivata maailmalta vaan lähialueelta”.

Toisaalta suomalaiset ovat tottuneempia kierrättämään kartonkia. Markkinointipäällikkö Arja Sarre kertoo pakkauskehitystyöstä. ”Hetki Premium salaattiaterioille on kehitetty yhteistyössä suomalaisen Jospak Oy:n kanssa kartonkirasia, jonka avulla voidaan vähentää muovin määrää rasiassa jopa 86%. Uutuusrasia on helppo kierrättää; käytön jälkeen pakkauksen kartonki ja muovi kierrätetään kumpainenkin omina jakeinaan. Myös Hetki tomaatteja löytyy nyt kartonkirasiassa, jossa ei ole muovia lainkaan. Tämä helpottaa, sillä pakkausmuovikeräyspisteitä ei löydy yhtä laajalti vielä kuin pahvinkierrätyspisteitä.

Perhesalaattirasian mustan muovin Fresh on vaihtanut kirkkaaseen muoviin, sillä mustaa muovia ei kierrätysprosessissa muovinlajittelukone tunnista, vaan se päätyy energiajätteeseen. ”Pyrimme myös auttamaan kuluttajia ruokahävikin vähentämisessä tarjoamalla erikokoisia pakkausvaihtoehtoja, jolloin mahdollisimman moni löytää juuri omiin tarpeisiinsa sopivia annoksia”, Sarre kertoo.

Investoinnit tarkassa syynissä

Tuotantopäällikkö Ville Katainen toteaa, että investointien osalta Fresh pyrkii tekemään päätöksiä, joissa huomioidaan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuu hyvin tarkasti.

”Aina on mietittävä, pystymmekö liiketoiminnassamme tekemään jotakin kestävämmin, kenties vähentämään pakkausmateriaalien käyttöä tai energiankulutusta. Raaka-aineiden käytettävyyden parantaminen on myös yksi jatkuva kehityskohde”, hän pohtii.

Jatkuvat investoinnit automaatioon tekevät loppuasiakkaasta voittajan. Automaatiolinjastomme pesee, kuivaa ja pilkkoo kasvikset paljon vähemmälle vesi- ja energiamäärällä kuin mitä kuluttaja siihen käyttäisi.

Taistelu hävikkiä vastaan on jatkuva savotta, jossa Fresh on pärjännyt hyvin. Yhä paremmilla prosesseilla, investoinneilla sekä ennustamisella olemme vähentäneet sisäistä hävikkiä merkittävästi. Kokonaan hävikistä ei päästä eroon, mutta tuotannossa syntyviä sivuvirtoja hyödynnetään esimerkiksi biokaasun valmistuksessa tai kotieläinruokien valmistuksessa.

Vastuullisuuteen kuuluu myös asianmukainen laatusertifiointi. Kataisen mukaan ISO9001 ja FSSC22000- sertifikaatit lähettävät asiakkaille ja muille sidosryhmille viestin siitä, että kaikki on kunnossa ja laadusta pidetään huolta. ”Säännöllisten auditointien myötä kehitymme aina vain paremmiksi ja virheiden määrää saadaan karsittua.”

Myös kotimaisuus ja paikallisuus ovat osa vastuullisuuden kirjoa, huomauttaa Katainen. ”Meillä on selkeä pyrkimys valita kotimaisia kumppaneita aina, kun se vain on mahdollista”, hän toteaa.

Säästöjä resurssitehokkuudesta ja ennakoivasta otteesta

Tekninen päällikkö Sten Snellman toteaa, että resurssitehokkuus on sikäli aina win-win, että se säästää rahaa ja luontoa. Hänen mukaansa olennaista resurssinuukuudessa on suunnitelmallisuus ja mittaaminen.

Uuden tiedon avulla, Fresh on optimoinut toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

”Kiinteistöt lämpiävät ikään kuin sivutuotteena lämmöntalteenotolla ja uusien investointien myötä lämpimän veden tuottaminen sekä tuotantotilojen jäähdytys on vielä tehokkaampaa”, myhäilee Snellman.

Kunnossapitopäällikkö Mats Eklundin vastuulla ovat Freshin kiinteistöt, koneet ja laitteet. Hänen mukaansa myös kunnossapidon puolella suunnitelmallinen ote on kaikki kaikessa: esimerkiksi huollot suoritetaan ajallaan ja mahdollisimman ennakoivasti. Kun on riittävästi tietoa koneiden elinkaaresta ja toimintakyvystä, voi välttyä monelta murheelta etukäteen, hän tietää.

Huolellinen, ennakoiva kunnossapito on tärkeä osa vastuullista asennetta, jonka avulla tuotanto pidetään pyörimässä ja tuotteet saadaan asiakkaiden käsiin, Eklund huomauttaa.

Vastuullinen logistiikkaosaaminen takaa tehokkaat kuljetukset

Logistiikka Controller Jaakko Järvi toteaa, että vastuullisuus on erittäin tärkeä osa tämän päivän logistiikkaa. Kotimaan liikenteen osuus onkin noin viidennes Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppasektorin päästöistä). Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystoimenpiteet kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen.

”Pystymme vaikuttamaan liikenteen aiheuttamiin päästöihin runkokuljetusverkostoa suunnitellessa. Jos volyymit eivät ole järkeviä kaikkiin suuntiin Suomessa, niin samoihin autoihin yhdistellään muiden toimittajien tavaroita. Näin saadaan aikaan ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaat kuljetukset.”

Fresh toimittaa toimitusrivejä päivätasolla noin 17 000 kappaletta, kuutena päivänä viikossa. Kestohaasteena on saada jokainen toimitus ja toimituksen rivi sovitusti asiakkaalle, toteaa Järvi.

Järven mukaan Freshillä on kuljetuspuolella pitkäaikaisia, luotettavia yhteistyökumppaneita, joilla on vastuulliset toimintatavat. ”Kumppaneillamme on omavalvonta-asiat kunnossa ja kumppanimme toimivat lainsäädännön mukaisesti”, hän kehaisee. Kumppanien kanssa pyritään jatkuvasti parantamaan resurssitehokkuutta ja minimoimaan sen kautta kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset.

”Vastuullisella toiminnalla saamme rakennettua asiakkaan luottamusta”, Järvi summaa.

Tien päällä voi aina tapahtua jotain odottamatonta: esimerkiksi rengas puhkeaa ja aiheuttaa viivästymisen sovitusta terminaaliin saapumisajasta. ”Tällaisissa tilanteissa yhteistyön ketjun osapuolten kanssa pitää toimia moitteettomasti”, Järvi toteaa. ”

Elintarvikkeiden kuljettamisessa pitää aina noudattaa voimassaolevia elintarvikemääräyksiä pilkuntarkasti. Käytännössä tärkeimpinä asioina nousevat esiin kuljetuslämpötilan hallinta ja autojen puhtaus, toteaa Järvi. ”Esimerkiksi autojen puhtautta valvotaan omavalvonnan mukaisesti testauksilla ja lämpötiloja seurataan mittaamalla.”

Vastuullisuus lähtee kulttuurista ja se kuuluu kaikille

Henkilöstöpäällikkö Paula Bodbacka toteaa, että työnantajan vastuullisuus suhteessa työntekijöihin näkyy monessa asiassa, olipa sitten kysymys rekrytoinnista, perehdytyksestä, työturvallisuudesta tai osaamisen kehittämisestä.

”Vastuullisuuteen kuuluu myös se, että luodaan selkeitä toimintatapoja, joilla rakennetaan ja tuetaan yrityksen kulttuuria – tällöin ihmiset tietävät joka tilanteessa, mitä heiltä odotetaan ja arki sujuu”, Bodbacka pohtii.

Hänen mukaansa yrityksen kulttuurin kehittäminen on ollut erityinen painopistealue nyt parin vuoden ajan. ”Yrityksen kulttuurin rakentaminen on jotain, mitä koko organisaatio tekee yhdessä, eikä mikään yrityksen johdon oma juttu.”

Kulttuuri on myös roadmap ja tärkeä ankkuri silloin, kun uutta väkeä tulee sisään ovista ja ikkunoista. Bodbacka myöntää, että menestyksen mukanaan tuoma kasvu on myös haaste: ”Meidän täytyy viestiä yhteisistä pelisäännöistä ja kulttuurista alusta asti.

Fresh on haluttu työnantaja, jonka arvot ja vastuullisuus tunnetaan – ja tästä halutaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa, Bodbacka vakuuttaa. ”Esimerkiksi nuorille on tärkeää, että työnantaja on vastuullinen ja sitoutunut toimija, joka on reilu kaikkia kohtaan.” 

Lisätiedot: Projekti- ja vastuullisuusvastaava Sanna Mikkola, 040-650 11477

Aiheet

Tunnisteet


Fresh Servant Oy on vuonna 1995 perustettu hedelmiin ja vihanneksiin erikoistunut yritys. Tunnetuimmat brändimme ovat Hetki-salaatit ja SalaattiMestari-salaattibaari. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 62,7 M€. Toimipisteet meillä on Edsevössä, Mustasaaressa ja Lapualla. Yrityksessä työskentelee tänä päivänä yli 400 henkilöä. Lisätietoja www.fresh.fi

Yhteyshenkilö/-t

Sami Haapasalmi

Sami Haapasalmi

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 044 781 2430
Arja Sarre

Arja Sarre

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointipäällikkö Hetki-tuotteet 040 630 9911

Fresh Servant Oy

Fresh Servant Oy on vuonna 1995 perustettu voimakkaasti kasvava ja kehittyvä elintarvikealan yritys. Tunnetuimmat brändimme ovat Hetki–salaatit ja SalaattiMestari–salaattibaari. Hetki-salaatit on markkinajohtaja kuluttajapakatuissa salaattiaterioissa, joiden osuus valmisruoasta on noin 10 %. Toimipisteet meillä on Edsevössä, Seinäjoella ja Lapualla. Yrityksessä työskentelee tänä päivänä noin 500 henkilöä lähes 30:stä eri maasta. Lisätietoja www.fresh.fi.

Fresh Servant Oy
Marjasaarentie 12
68870 Edsevö
Suomi